บันทึกข้อมูลมอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

            ประกาศแจ้งนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 เรื่อง การบันทึกข้อมูลมอบตัว โดยให้นักเรียนดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ทางโรงเรียน จะได้โอนเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนให้ในลำดับถัดไป

บันทึกข้อมูลมอบตัว โครงการห้องเรียนพิเศษ คลิกที่นี่

บันทึกข้อมูลมอบตัว รอบทั่วไป คลิกที่นี่

บันทึกข้อมูลมอบตัว โควตา ม.3 ขึ้น ม.4 โรงเรียนเดิม คลิกที่นี่