ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

                 วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นสถานที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลาการทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค. (2)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2567 นำโดยนางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบ และร่วมให้การต้อนรับนายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และคณะร่วมเดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ
ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา