ต้อนรับคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

              วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายไพศาล ชนีมาส รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ และครูทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินการตรวจ
สนามสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลาการทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2567
ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันที่ 7 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา