นักเรียนลำดับสำรอง ม.3 เดิม รายงานตัว 2567 (ครั้งที่ 2)

             ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่อง นักเรียนลำดับสำรอง ม.3 เดิม รายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม (โควต้า) ครั้งที่ 2