ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านปลายแหลม

               วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนบ้านปลายแหลม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าศึกษาดูงานสภานักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ณ ห้องประชุมเฟื่องนภา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา