ตรวจเยี่ยม ติดตามกิจกรรม “กล่องความรู้ สู่ความสุข”

            วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.30 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ตรวจเยี่ยม ติดตามกิจกรรม “กล่องความรู้ สู่ความสุข” สอนเสริมเติมความรู้นักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) โดยมีนางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเฟื่องนภา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา