ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการสภานักเรียน 2567

             วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
คณะกรรมการสภานักเรียนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารสม – เพชรวารี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา