ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

              วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา