ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบรางวัลให้กับนักเรียน

             วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 นายไพศาล ชนีมาส รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ นำนักเรียนที่ได้
ทำค วามดี พบเจอกระเป๋าของนักท่องเที่ยว และนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อตามหาเจ้าของ และได้ติดต่อเจ้าของมารับเป็นที่เรียบร้อย ณ สภ.เกาะพะงัน โดยได้รับเกียรติจาก นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้มอบรางวัลเกียรติบัตร ผู้มีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ณ ศาลากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี