ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2566

            วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณะครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วมวาระการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2566  ณ ห้องประชุมศรีสมร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา