ปฐมนิเทศและพูดคุยกับกลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาระยะสั้น

             วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.10 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ได้ให้การปฐมนิเทศและพูดคุยกับกลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาระยะสั้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
และรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศอเมริกา ในโครงการ Engenius International จำนวน 9 คน ซึ่งจะเดินทางในเดือนตุลาคม 2556
โดยผู้อำนวยการได้ให้คำแนะนำในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ รวมทั้งกล่าวแสดงความห่วงใยและให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียน