ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมครูเก่า โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

             วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมครูเก่า โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา