มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ศูนย์ครอบครัวพอเพียง

             วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นายประหยัด ไทยเสน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันจากศูนย์ครอบครัวพอเพียง
ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในกิจกรรมโครงการสืบสาน รักษา สามัคคีไตรกีฬาภาษาไทย รุ่นที่ 6 ณ กรุงเทพมหานคร และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นคณะอนุกรรมการศูนย์ครอบครัวพอเพียง ปีการศึกษา 2565
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารสม-เพชรวารี
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา