พิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียน โครงการ Eco-School

              วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียน โครงการ Eco-School ณ ห้องประชุมศรีสมร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา