มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ

                วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้
นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วม
การแข่งขันทางวิชาการ ได้แก่ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับเอเชีย 2023 MAKEX Robotics Competition Asian Intercontinental Tournament ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และได้รับเชิญให้เป็นทีมผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน งาน มอ.วิชาการ ปี 2566 ได้แก่ การแข่งขันจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และการแข่งขันจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และได้มอบรางวัลในรายการแข่งขันจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รายการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 11 การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ การแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 และ การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2566 ณ อาคารสม-เพชรวารี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา