รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เทนนิส PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2566

        เด็กหญิงณัฐหทัย อินทร์ทรัพย์ ม.1/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รายการแข่งขันเทนนิส PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ณ สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์