ร่วมประชุมครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

       วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.10 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา