รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นหญิงเดี่ยวทั่วไป รายการ wasan utr junior open 2023

        นางสาวโยษิตา ศรีพร ม.5/5 ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นหญิงเดี่ยวทั่วไป รายการ wasan utr junior open 2023 ณ สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ