ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์