แจ้งปฏิทินวิชาการ กิจกรรมประจำสัปดาห์

กิจกรรมประจำสัปดาห์ แจ้งปฏิทินวิชาการ ทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่
1) เรื่อง : วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม ประกาศผลการเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น
2)  เรื่อง : วันอังคารที่ 14 นักเรียนลงทะเบียนแก้ตัวครั้งที่ 1 พร้อมประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่าน ณ หอประชุมบวรศิลป์ เวลา 10.00 น
 3) เรื่อง : วันที่จันทร์ที่ 13 – พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 กิจกรรมบูรณาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้  SME ม.4