นำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร

            วันที่ 10 มีนาคม 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ระดับภาคใต้ ประจำปี 2566 
          ผลการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี