ร่วมประชุม โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒธรรม

          นายไพศาล ชนีมาส รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ให้เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒธรรม ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี