ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดห้องสมุด เปิดบ้านวิชาการและตลาดนัดโครงงาน

            วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดห้องสมุด เปิดบ้านวิชาการและตลาดนัดโครงงาน ชมนิทรรศการของนักเรียน ครูที่เป็น Model Teacher 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยนายวราภรณ์ คงอุดหนุน นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒