งานกาล่าดินเนอร์ ราตรี ศรีสุราษฎร์ การประกวดนางสาวไทย สุราษฎร์ธานี 2566

        งานนาฏศิลป์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นำนักเรียนร่วมงานกาล่าดินเนอร์ ราตรี ศรีสุราษฎร์ การประกวดนางสาวไทย สุราษฎร์ธานี 2566 ในการแสดงชุด ระบำศรีวิชัย ณ ห้อง Convention ศรีวิชัย โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี