ประชุมปรึกษาหารือหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ MLP ระดับ ม.ปลาย

                  วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.40 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาร่วมประชุมปรึกษาหารือหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ MLP ระดับม.ปลาย ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา