รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดชุดประจำโรงเรียนแฟชั่นจากวัสดุเหลือใช้

ผลการแข่งขันงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2565 รายการประกวดชุดประจำโรงเรียนแฟชันจากวัสดุเหลือใช้
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
สมาชิกในทีม
1.นางสาวชนาภา พรหมอินทร์ ม.6/6
2.นางสาวนลินนิภา วัชรสินธุ์ ม.6/6
3.นางสาวกนกวรรณ สมสุข ม.6/6
ครูที่ปรึกษา ครูกิติมา เพชรทรัพย์