ตัวแทนศูนย์โอลิมปิกให้ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติตัวภายในค่าย 1

               วันที่ 21 กันยายน 2565 พี่ตัวแทนศูนย์โอลิมปิก ม.วลัยลักษณ์ ม.6/13 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติตัวภายในค่าย 1 และเทคนิคการเรียนภายในค่ายเพื่อเป็นผู้แทนศูนย์สอวน.