เพียงใจผูกพัน รำลึกวันที่ ส.ร. 2565

คุณอนันต์แต่งแต้ม    สอนศิษย์
ครูพร่ำคอยประสิทธิ    ประสาทไว้
ผู้แนะทางชีวิต             ท่านโอบ เอื้อนา
ให้ศิษย์ถึงฝั่งได้          เลิศลำจรรยา
  ขอสิ่งใดประเสริฐล้ำ  อวยพร
ท่านสุขรื่นบวร             มากล้น
มีเกียรติก้องขจร          ลือเลื่อง ไปแฮ
ความสุขทวีเพิ่มพ้น      ผ่องแผ้วภัยพาล
          คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารัก และเคารพคุณครูทุกท่าน พวกเราขอให้คุณครูทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอขอบคุณที่ท่านคอยอบรมสั่งสอนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาตลอดมา พวกเราขอเก็บความทรงจำอันล้ำค่านี้ไว้ตลอดไป
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา