ตัวอย่างแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

ตัวอย่าง-PA2-ไม่มีวิทยฐานะ
ตัวอย่าง-PA2-ชำนาญการ
ตัวอย่าง-PA2-ครูชำนาญการพิเศษ
ตัวอย่าง PA3-ใช้เหมือนกันทุกวิทยฐานะ