การแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

          งานนาฏศิลป์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จัดการแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุด ระบำลพบุรีนาฏยอำนวยพร  ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี