ประชุม PLC ณ ห้องเฟื่องนภา

                นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และนางกัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  เป็นประธานประชุม PLC ณ ห้องเฟื่องนภา