ภาพการเชียร์และการแข่งขันกีฬา Suratpittaya Games 2022 วันที่ 9/08/2565

SRP GAMES(ช่วงเข้าสี) วันที่ 9/08/2565
SRP GAMES(ช่วงโชว์กองเชียร์และLeader) วันที่ 9/08/2565
รูปกล้อง ICT วันที่ 8
รูปกล้อง ICT วันที่ 9