ถวายพระพรชัยมงคล ชุด พระมารดาราชินีแห่งไหม

            นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู  และนักเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565
ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี โดยงานนาฏศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จัดการแสดงถวายพระพรชัยมงคล ชุด พระมารดาราชินีแห่งไหม