กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องในวันอาเซียนประจำปี 2565

             วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ศูนย์อาเซียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
งานครอบครอบครัวพอเพียง งานโรงเรียนคุณธรรม งานโรงเรียนสุจริตและโครงการ to be number one
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องในวันอาเซียนประจำปี 2565 ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2