งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

                นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา พร้อมด้วย คณะครู ผู้ปกครอง
นักเรียนโรงสุราษฎร์พิทยาร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และโครงการประเพณีบูชาพระธาตุย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองคนดี โดยงานนาฏศิลป์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นำนักเรียน จำนวน 25 คน เข้าร่วมการแสดงจินตลีลา ชุด ทศรัชเฉลิมราชย์  ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี