นักกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ บาสเกตบอล 1on1 fighting ประจำปี 2565

ผลการแข่งขันบาสเกตบอล 1on1 fighting ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลดังนี้
-ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีชาย ได้แก่ นายจิรายุ นาคหลง ม.5/5
-รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีชาย ได้แก่ นายนรวิชญ์ หัสโสะ ม.4/5
-รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย ได้แก่ เด็กชายธีนภัทร อนุจันทร์ ม.3/10