นายธีรพล นาคประดิษฐ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การเเข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ