กลุ่มไลน์ งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นักเรียนชั้น ม.4 และชั้น ม.5 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 ให้สแกนคิวอาโค้ดเข้ากลุ่มไลน์