นายธนสันต์ ธรรมณรงค์ ม.3/7 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565