ผลการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน เทพมิตรรัตนวิมล ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี

การแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน เทพมิตรรัตนวิมล ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล

1.รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 17 ปีชาย

-นายปฏิพล อ้นทอง ม.4/4

-นายภูวภัท ขจรภัย ม.4/5

-นายจิรายุ นาคหลง ม.4/5

-นายพชร แสงสุวรรณ ม.4/13

2.รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ นายปฏิพล อ้นทอง ม.4/4

3.รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 19 ปีชาย

-นายภูรินทร์ ศรีนุ่นวิเชียร ม.5/5

-นายรัฐนันท์ ไกรนุกูล ม.5/9

-นายพงศ์พสิน ทองสลัก ม.6/5

-นายภูตะวัน พันธรักษ์ ม.6/5