เด็กหญิงโยษิตา ศรีพร ม.3/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 16 ปี การแข่งขันเทนนิส PTT-NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคใต้ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23-24 เมย. 65 ณ จังหวัดภูเก็ต