การแข่งขันกีฬาเทนนิส Hat-Yai Junior 2022 Road to Tennis NextGenFinal เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2565 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การแข่งขันกีฬาเทนนิส Hat-Yai Junior 2022 Road to Tennis NextGenFinal เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2565 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
-เด็กหญิงโยษิตา ศรีพร ม.3/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ รางวัลชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
-เด็กหญิงธนิสรา จงควินิต ม.2/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี