นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

                                 วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสงกรานต์ จันทร์น้อย ผู้แทนข้าราชการครู สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565