ภาพกิจกรรม พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร โครงการ นศท.นักเล่าประวัติศาสตร์ SEASON2 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 45 ณ ห้องประชุมศรีสมร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (14 ม.ค.2565)