ภาพประเมินหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนพระแสงวิทยา และโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ครูฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรภาษาจีน