ทีมบาสเกตบอล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน19 ปีชาย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีชาย รายการ ”จุดประกายบาสเกตบอล” ประจำปี 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต