ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2567

               วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.30 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ครั้งที่ 2/2567 ณ หอประชุมบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา