ชนะเลิศหญิงคู่ เทนนิสธัญญะปุระ ยูธ โอเพ่น 2567

ผลการแข่งขันเทนนิสธัญญะปุระ ยูธ โอเพ่น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดภูเก็ต มีดังนี้
-รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ได้แก่ ด.ญ.สิรภัสสรณ์ พนมวัน ณ อยุธยา ม.1/7