ชนะเลิศ THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 The Series 4 (T6)

           เด็กชายกวีศิลป์ อ่อนน้อม ม.2/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ 12-14 ปี ชาย น้ำหนัก 57-61 กิโลกรัม การแข่งขันเทควันโด
1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 The Series 4 (T6) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดสงขลา