รองชนะเลิศอันดับ 2 1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 The Series 4 (T6)

           เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วราภรณ์ ม.3/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทต่อสู้ 15-17 ปี หญิง น้ำหนัก 52-57 กิโลกรัม
การแข่งขันเทควันโด 1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 The Series 4 (T6) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567
ณ จังหวัดสงขลา